Kirjoitusvinkki 2: Runo

  • Valitse jokin eläin, josta on esittely täällä Riistakoulussa.
  • Lue eläimestä kertova teksti ja kirjoita eläimeen, sen ympäristöön ja elintapoihin liittyvä runo.

Runot ovat sanataidetta. Runoilla voidaan ilmaista, mitä nähdään, tunnetaan tai koetaan. Runoissa voidaan käyttää riimipareja (esimerkiksi lento/hento, laulu/taulu). Riimiparien käyttö ei kuitenkaan ole välttämätöntä.

Yksi runon muoto on japanilainen kolmisäkeinen haiku-runo. Haiku-runot liittyvät usein luontoon. Kokeile sinäkin haiku-runon tekemistä Riistakoulussa oppimistasi asioista!

  • Haiku-runossa lasketaan tavuja siten, että ensimmäisessä säkeessä on 5 tavua, toisessa 7 tavua ja kolmannessa 5 tavua.
  • Runot kirjoitetaan kolmelle riville.
  • Haikuissa käytetään usein vuodenaikoihin liittyviä sanoja.
  • Usein haikuissa esitetään myös kaksi toisistaan poikkeavaa mielikuvaa (esimerkiksi nuori/vanha, sade/kuivuus, kylmä/lämmin).
  • Esimerkiksi:

tal-vi haih-tuu pois (5 tavua)

hir-vet käy-vät jo syö-mään (7 tavua)

uu-det kas-vus-tot (5 tavua)

 

Runo