Kirjoitusvinkki 1: Uutinen

Tutustu Riistakoulusta löytyviin riistaeläinten esittelyihin.

  1. Lue tai kuuntele tekstit kahdesta (2) valitsemastasi riistaeläimestä.
  2. Kirjoita tämän jälkeen kuvitteellinen uutinen, jossa hyödynnät opiskelemiasi tietoja.

Uutisessa vastataan yleensä mitä-, missä-, milloin-, miksi-, miten- ja kuka-kysymyksiin. Uutisessa tärkein asia kerrotaan yleensä aina ensin ja juttua syventävät asiat vasta sen jälkeen. Uutinen koostuu yleensä kolmesta eri osasta: otsikosta, ingressistä ja itse uutisesta. Otsikko kuvaa uutisen pääasian. Ingressi on parin virkkeen mittainen tekstin aloitus, jossa kerrotaan houkuttelevasti uutisen aihe.

Uutinen