Ilmaise ja esitä: Riista-sananselitys (2-4 henkilöä)

Ympäristötietoon liittyvissä asioissa pidetään yleensä tärkeänä, että asioista käytetään tarkkoja nimityksiä. Näitä nimityksiä kutsutaan myös käsitteiksi.

IMG_20160828_110053

Tehtävä:

 1. Ottakaa yhdessä selvää, mitä tarkoittavat seuraavat käsitteet (voitte käyttää esim. Riistakoulun sivun hakutoimintoa, joka löytyy sivun alareunasta):
 • sukeltaja
 • puolisukeltaja
 • pesäpakoinen
 • loismunija
 • syysmuutto
 • kevätmuutto
 • talvehtimisalue
 • reviiri
 • viivästynyt sikiönkehitys
 • kalkka
 • koppelo
 • vieraslaji
 • tulokaslaji
 • silmälläpidettävä
 • uhanalainen
 • untuva
 • sulkasato
 • peto
 1. Kirjoittakaa yllä olevat käsitteet lapuille, laittakaa Riistakoulu hetkeksi kiinni ja selittäkää sanat pareittain /joukkueina toisille siten, ettei selitysvuorossa saa käyttää mitään selitettävän sanan osaa. Sananselitys on monille varmasti tuttua Alias-pelistä.
 2. Jokaisesta oikein arvatusta sanasta pari saa pisteen. Voitte halutessanne asettaa jonkin yhdessä sovitun aikarajan, jonka jälkeen selitysvuoro vaihtuu. Aikaa voi ottaa esimerkiksi kännykällä.