Ilmaise ja esitä: Esiintymisharjoitus (parityö)

Jostakin tietystä asiasta toisille kertominen selkeästi ja ymmärrettävästi on taito, jota kaikkien on hyvä harjoitella. Esiintymisessä ja asioiden esittämisessä voi kehittyä koko elämän ajan.

Tässä harjoituksessa on kolme tavoitetta:

  1. Valitsemastasi riistaeläimestä kertominen kaverille selkeästi ja ymmärrettävästi
  2. Esiintymistaidoissa kehittyminen
  3. Toisen kannustaminen ja rohkaisevan palautteen antaminen

Ohjeet tehtävään:

  1. Valitkaa kumpikin itseänne kiinnostava nisäkäs tai lintu, josta on kerrottu Riistakoulussa. Valitkaa kumpikin eri eläimet.
  2. Käyttäkää noin 20 minuuttia rauhassa tekstin lukemiseen tai kuuntelemiseen. Voitte kirjoittaa muistiin avainsanoja itsellenne.
  3. Kun olette valmiit, kertokaa vuorotellen toisillenne valitsemistanne eläimistä. Esiintyjä harjoittelee näitä asioita: PicMonkey Image
  4. Esittelyn jälkeen pari antaa palautetta yllä olevista kohdista. Kannusta ja rohkaise, kerro parille niistä kohdista, jotka menivät hyvin! Muista, että palautteen antajan kannattaa myös käyttää yllä olevia esiintymisen elementtejä!