Si-ni-sor-sa

Kuuntele teksti tästä:

Si-ni-sor-saa sanotaan myös hei-nä-sor-sak-si. Puistoissa olevat sorsat ovat usein si-ni-sor-si-a. Si-ni-sor-si-a on paljon Suomessa. Sinisorsa asuu ve-si-a-lu-eil-la. Si-ni-sor-sa on saanut nimensä sen si-ni-hoh-toi-ses-ta sii-ven-o-sas-ta. Si-ni-sor-sa painaa noin yhden kilon.

Si-ni-sor-sa saa kesän alussa 5-12 munaa. Poikaset kuo-riu-tu-vat noin kuukauden päästä. Poikaset osaavat lentää lop-pu-ke-säl-lä. Si-ni-sor-sa-e-mo hoitaa poikaset yksin.

Si-ni-sor-sa syö ve-si-kas-ve-ja ja ran-ta-kas-ve-ja. Si-ni-sor-sa syö myös hyön-tei-si-ä ja äy-ri-äi-si-ä. Si-ni-sor-sa sukeltaa ravinnon matalasta vedestä. Si-ni-sor-san pyrstö jää veden pinnalle.

Si-ni-sor-sa on muut-to-lin-tu. Talvella se ei löydä Suomessa tarpeeksi ruokaa. Se lentää ennen talvea etelään. Osa si-ni-sor-sis-ta jää talveksi Suomeen. Suomeen jäävät sorsat tar-vit-se-vat talvella ihmisten antamaa ruokaa.