Majava

Kuuntele teksti tästä:

Ma-ja-val-la on rä-py-lä-mäi-set ta-ka-ja-lat ja iso litteä häntä. Sen turkki on tum-man-rus-ke-a. Majavalla on suuret e-tu-ham-paat. Majava voi painaa jopa 30 kiloa. Majava elää vedessä ja rannalla. Majava on taitava rakentaja. Majava rakentaa puun rungoista, oksista, kivistä ja mudasta pesän. Pesä voi olla iso. Lisäksi majava rakentaa patoja. Pato pitää veden majavalle sopivan kor-kui-se-na.

Majavat muo-dos-ta-vat perheen. Majava saa pesään keväällä 2-4 poikasta. Ma-ja-va-pa-ri sekä parin edelliset poikaset hoitavat yhdessä uusia poikasia. Majava voi elää jopa 30 vuotta.

Majava syö kasveja. Se syö leh-ti-pui-den kuorta, oksia ja lehtiä. Talveksi ma-ja-va-per-he kasaa pesän lähelle ruo-ka-va-ras-ton.  Ruo-ka-va-ras-tos-ta ma-ja-va-per-he saa tarpeeksi syötävää talvella.